GEMEENTEBLADAmbtshalve intrekking omgevingsvergunning Business Park Stein 139 te Elsloo (O2020-13871152844)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADAmbtshalve intrekking omgevingsvergunning Business Park Stein 139 te Elsloo (O2020-138\0971152844)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Business Park Stein Elsloo Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Elsloo

Kennisgeving Wabo: ontwerp ambtshalve intrekken omgevingsvergunningBurgemeester en wethouders maken bekend dat een ontwerpbesluit is genomen voor het ambshalve intrekken van een omgevingsvergunning in verband met bedrijfsbeeindiging.Locatie: Keulen Schinnen Onroerend Goed bv, Business Park Stein 139, Elsloo.Datum besluit: 21 augustus 2020Zaaknummer RUD: 2020-204545Dossiernr: O2020-138InzageHet ontwerpbesluit ligt ter inzage vanaf 8 oktober a.s. gedurende 6 weken in het gemeentehuis in Stein. Voor het inzien van het dossier kan gedurende deze periode op de gebruikelijke wijze een afspraak worden gemaakt bij de info balie van de gemeente.Rechtsbescherming:Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling Zienswijzen inbrengen> Schriftelijke zienswijzern dient u te sturen naar: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein onder vermelding van het zaaknummer en het dossiernummer. Als u een momndelinge zienswijze naar voren wilt brrengen, verzoeken wij u om een week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.InformatieRUD Zuid-Limburg, telefoon: +31433897812.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.