GEMEENTEBLADOntwerp besluit omgevingsvergunning Business Park Stein 148, 155, 163, 228 en 410 Elsloo en Mauritsweg 2 te Elsloo (O2020-23271163479)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADOntwerp besluit omgevingsvergunning Business Park Stein 148, 155, 163, 228 en 410 Elsloo en Mauritsweg 2 te Elsloo (O2020-232\0971163479)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid MauritswegBusiness Park SteinBusiness Park SteinDijksteegBusiness Park SteinBusiness Park Stein ElslooElslooElslooElslooElslooElsloo Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente ElslooElslooElslooElslooElslooElsloo

Bekendmaking ontwerp besluitBurgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat voor eenieder het ontwerp besluit omgevingsvergunning geregistreerd onder nummer O2020-23271163479 voor Revisievergunning J.W. Limpens & Zn. B.V., inrichten parkeerterreinen oprichten bedrijfsgebouw gelegen aan Business Park Stein 148, 155, 163, 228 en 410 Elsloo en Mauritsweg 2 te Elsloo vanaf 7 mei 2021 ter inzage ligt. Het plan kan op afspraak worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein.De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:•Bouwen•Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening•Inrit \ Uitweg•Milieu•Werk of werkzaamheden uitvoerenRechtsbeschermingHet voorgenoemde ontwerp besluit wordt behandeld volgens de uitbreide procedure. Voor een zorgvuldige afweging van belangen kan eenieder gedurende 6 weken vanaf 7 mei 2021 (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerp besluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen onder vermelding van “Zienswijze O2020-232, Business Park Stein 148, 155, 163, 228 en 410 Elsloo en Mauritsweg 2 te Elsloo” worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein (Postbus 15, 6170 AA Stein). Deze zienswijze moet uw naam, adres en burgerregistratienummer bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.PublicatieHet ontwerp besluit wordt tevens door ons gepubliceerd in de Staatscourant.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.