GEMEENTEBLADVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kelderstraat 8 te Stein (O2022-04171190046)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kelderstraat 8 te Stein (O2022-041\0971190046)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Kelderstraat Stein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Stein

Kennisgeving verlenging beslistermijn:Burgemeester en wethouders van de gemeenteStein hebben besloten om de beslistermijn van de op 7 maart 2022 ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met registratienummer O2022-04171190046 voor wijzigen gebruik (toestaan van wonen) gelegen aan Kelderstraat 8 te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.Rechtsbescherming:Ingevolge artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen deze beslissing ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag. De aanvraag kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.