PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, weigering ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Haven 6a te Stein, 2018-207618

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, weigering ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Haven 6a te Stein, 2018-207618

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Haven Stein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Stein

Gedeputeerde Staten van Limburg geven er kennis van een ontwerpbesluit te hebben genomen voor het exploiteren van een havenoverslag en opslagfaciliteit.Locatie: Haven 6a, 6171 EG Stein Zaaknummer: 2018-207618Inzage Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 mei 2021 t/m 24 juni 2021 in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, na telefonische afspraak via telefoonnummer +31 43 389 99 99, kunt u deze ter plaatse komen inzien. Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl (klik dan op officiële bekendmakingen).RechtsbeschermingIedereen kan over het ontwerpbesluit van 14 mei 2021 t/m 24 juni 2021 schriftelijk, mondeling en per e-mail zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van het zaaknummer. Schriftelijke zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend middels de “Berichtenbox voor bedrijven” via https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/, onder vermelding van het zaaknummer. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (E-herkenning). Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 17 juni 2021 contact op te nemen met tel. nr. +31 43 389 99 99. Zienswijze per e-mail kunt u sturen naar postbus@prvlimburg.nl ter attentie van het Cluster VTH, onder vermelding van het zaaknummer, met een kopie van de ondertekende zienswijze. InformatieVergunningen, Toezicht en Handhaving: tel. +31 43 389 99 99.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.