STAATSCOURANTBekendmaking ontwerpomgevingsvergunning O2013-022 ‘Opslagloods Molenweg Zuid 71a Urmond’, SteinZienswijzen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. STAATSCOURANTBekendmaking ontwerpomgevingsvergunning O2013-022 ‘Opslagloods Molenweg Zuid 71a Urmond’, SteinZienswijzen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Stein maken bekend dat voor een ieder vanaf donderdag 11 juli 2013 tot en met woensdag 21 augustus, tijdens de openingstijden in het gemeentehuis (Afdeling Publiekszaken), Stadhouderslaan 200 te Stein, ter inzage ligt: − Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een opslagloods op het perceel plaatselijk gelegen aan de Molenweg zuid 71, 6129 PH te Urmond. Tevens is het ontwerpbesluit digitaal te raadplegen via www.gemeentestein.nl (actueel / bekendmakingen / omgevingsvergunning) en via www.ruimtelijkeplannen.nl(NL.IMRO.0971.OVMolenwegZuid71a-OB01). Tot en met woensdag 21 augustus 2013, kan iedereen (bij voorkeur) schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen, onder vermelding van: “zienswijze O2013-022, Opslagloods Molenweg Zuid 71a Urmond”, worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein (postbus 15, 6170 AA Stein). Deze zienswijze moet uw naam, adres en burgerregistratienummer bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Mondelinge reacties kunnen tijdens kantooruren worden ingebracht. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Jennekens (tel.046-4359235).

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.