Toestemming voor het wijzigen van de kozijnindelingen, Woeringenstraat 1 tm 79 Stein

Bekendmaking voor bouwvergunning in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. Toestemming voor het wijzigen van de kozijnindelingen, Woeringenstraat 1 tm 79 Stein

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente heeft op3 april 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2024-00000110 voor het wijzigen van de kozijnindelingen op locatie Woeringenstraat 1 tm 79 Stein. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten: •het bouwen van een bouwwerk Rechtsbescherming Het voorgenoemde besluit is genomen volgens de reguliere procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 4 april 2024 gedurende 6 weken bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein. (Stadhouderslaan 200 Postbus 15, 6170 AA te Stein). In dit bezwaarschrift dient tenminste uw naam en adres te staan, een omschrijving van het besluit, de reden(en) waarom u bezwaar heeft en uw handtekening. Het ingediende bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).   Terinzagelegging Het besluit met bijbehorende documenten zijn te vinden via volgende link: jeleefomgeving.nl/inzien/001731105/66b64bab-f197-11ee-a337-00505601200c Ook zal gedurende de bovengenoemde bezwaartermijn het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen. Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.