2024VBST04 - Verkeersbesluit Instellen elektrisch oplaadpunt Meerdel te Elsloo

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. 2024VBST04 – Verkeersbesluit Instellen elektrisch oplaadpunt Meerdel te Elsloo

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Besluiten: Het instellen van een oplaadpunt voor het gelijktijdig laden van twee elektrische voertuigen op de parkeervakken bij Meerdel 24 te Elsloo, e.e.a. conform tekening 2024VBST04-01 d.d. 04-04-2024. Dit door middel van het plaatsen van bord E1000 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en OB504.   Stein 4 april 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein, Namens dezen dhr. J. Westenberg, Teammanager afdeling Maatschappij, Ruimte en Ontwikkeling.   Rechtsmiddelen: Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Stein. Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten: naam en adres van indiener; de dagtekening; de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; de gronden van het bezwaar. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.   Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.