2024VBST06 - Verkeersbesluit Verwijderen voetgangersoversteekplaatsen Burgemeester Eussenstraat, Drossaert Saldenstraat en Drossaert Lambermontstraat te Elsloo.

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. 2024VBST06 – Verkeersbesluit Verwijderen voetgangersoversteekplaatsen Burgemeester Eussenstraat, Drossaert Saldenstraat en Drossaert Lambermontstraat te Elsloo.

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Besluiten 1. Door het verwijderen van verkeerbord L2 van Bijlage I van het RVV 1990 en zebrapadmarkering, de voetgangersoversteekplaats op de Burgemeester Eussenstraat nabij huisnummer 33, te Elsloo; 2. Door het verwijderen van verkeerborden L2 van Bijlage I van het RVV 1990 en zebrapadmarkering, de voetgangersoversteekplaats op de Drossaert Saldenstraat nabij huisnummer 19, te Elsloo; 3. Door het verwijderen van verkeerborden L2 van Bijlage I van het RVV 1990 en zebrapadmarkering, de voetgangersoversteekplaats op de Drossaert Lambermontstraat nabij huisnummer 22, te Elsloo; 4. Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingtekening, te Elsloo;   Stein 11 april 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein, Namens dezen dhr. J. Westenberg Teammanager afdeling Maatschappij, Ruimte en Ontwikkeling   Rechtsmiddelen: Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Stein. Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten: naam en adres van indiener; de dagtekening; de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; de gronden van het bezwaar. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.   Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.