GEMEENTEBLADBesluit aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminaplein 13 6171 EN te Stein (O2020-02671134644)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADBesluit aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminaplein 13 6171 EN te Stein (O2020-026\0971134644)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Wilhelminaplein Stein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Stein

Bekendmaking besluitBurgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat zij hebben besloten dat de omgevingsvergunning geregistreerd onder nummer O2020-02671134644 voor het wijzigen van de voorgevel gelegen aan Wilhelminaplein 13 6171 EN te Stein bij besluit van 6 april 2020 wordt toegekend.De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):•BouwenRechtsbeschermingHet voorgenoemde besluit is genomen volgens de reguliere procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 7 april 2020 gedurende 6 weken bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein. (Stadhouderslaan 200 Postbus 15, 6170 AA te Stein). In dit bezwaarschrift dient tenminste uw naam en adres te staan, een omschrijving van het besluit, de reden(en) waarom u bezwaar heeft en uw handtekening.Het ingediende bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).TerinzageleggingGedurende de bovengenoemde bezwaartermijn zal het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen. Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.