GEMEENTEBLADBesluit hogere geluidswaarde ingevolge de Wet geluidhinder Brugstraat ongenummerd, perceel Stein D 4270. (M2020-02471148717)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADBesluit hogere geluidswaarde ingevolge de Wet geluidhinder Brugstraat ongenummerd, perceel Stein D 4270. (M2020-024\0971148717)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Brugstraat Stein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Stein

Kennisgeving Wet geluidhinder Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bekend dat het volgende besluit is genomen:Hogere waarden besluit Voor: omgevingsvergunning activiteit bouwen waarbij wordt afgeweken van bestemmingsplanLocatie: Brugstraat ong. SteinDatum besluit: 7 juli 2020Zaaknummer: 2020-203982InzageHet besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 juli 2020 tot en met 19 augustus 2020 in het gemeentehuis van Stein op de gebruikelijke plaats en tijden.RechtsbeschermingBelanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluitdaartegen een bezwaarschrift indienen. Op de betreffende procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:•de naam en het adres van de indiener;•de datum;•een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;•de redenen van het beroep (motivering).Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:Burgemeester en wethouders van de gemeente SteinPostbus 156170 AA SteinHet indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage of digitaal met DigiD via http://raadvanstate.nl.InwerkingtredingHet besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Indien de voorzieningen-rechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de werking van het besluit geschorst.InformatieRegionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon (043) 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.