GEMEENTEBLADBesluit intrekking omgevingsvergunning buisiness park stein 139 (O2020-13871152844)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADBesluit intrekking omgevingsvergunning buisiness park stein 139 (O2020-138\0971152844)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Business Park Stein Elsloo Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Elsloo

Bekendmaking intrekking besluit:De Burgemeester van de gemeente Stein maakt bij dezen bekend dat zij heeft besloten dat de omgevingsvergunning RUD2020-104545 voor ambtshalve intrekking omgevingsvergunning Keulen Schinnen op het perceel gelegen aan de buisiness park stein 139, verleend op 13 juli 2001, wordt ingetrokken. De intrekking is geregistreerd onder nummer O2020-13871152844 met besluitdatum 21 maart 2021.RechtsbeschermingHet voorgenoemde besluit is genomen volgens de uitgebreide procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 22 maart 2021 gedurende 6 weken beroep worden aangetekend bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).Het ingediende beroepschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).TerinzageleggingGedurende de bovengenoemde beroepstermijn zal het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen.Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.