GEMEENTEBLADBesluit op omgevingsvergunning regulier, Oppe Stein Reuver

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADBesluit op omgevingsvergunning regulier, Oppe Stein Reuver

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: realiseren 30 nieuwbouwwoningenLocatie: Oppe Stein ReuverDatum besluit:13 september 2022Kenmerk: 2022-029999Het besluit gaat over de activiteit(en):•bouwen van een nieuw bouwwerkU kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Beesel via vth@beesel.nl of via 077-474 92 92.Niet eens met het besluit?Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u er aan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden.Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Als er spoedeisende redenen / belangen zijn die maken dat het besluit niet in werking mag treden, dan kunt u om een tijdelijke maatregel bij de rechter vragen. De rechter beoordeelt dan of er redenen zijn om het besluit (voorlopig) niet in werking te laten treden. Zo'n beoordeling van de rechter over het in werking treden van een besluit, heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg.Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten.Het college van Burgemeester en Wethouders van Beesel.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.