GEMEENTEBLADBesluit voor hogere grenswaarde st jozefkerk sanderboutlaan 10a Stein

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADBesluit voor hogere grenswaarde st jozefkerk sanderboutlaan 10a Stein

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Hogere waarde besluitVoor: omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen waarbij wordt afgewekenn van het bestemmingsplan'Kern Stein'.De maximaal vastgestelde hogere waarden ten gevolgde van industrielawaai Chemelot bedraagt 54 dB(A).Locatie: Sanderboutlaan 10a te SteinDatum besluit: 18 juli 2023InzageHet besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 juli 2023 ter inzage tot en met 6 weken na publicatie in het gemeentehuis van Stein.RechtsbeschermingHet voorgenoemde besluit is genomen volgens de reguliere procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 19 juli 2023 gedurende 6 weken bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein. (Stadhouderslaan 200 Postbus 15, 6170 AA te Stein). In dit bezwaarschrift dient tenminste uw naam en adres te staan, een omschrijving van het besluit, de reden(en) waarom u bezwaar heeft en uw handtekening. Het ingediende bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).InformatieRegionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon 043-3897812

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.