GEMEENTEBLADInspraak concept Afvalstoffenverordening Stein 2023 en concept Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Stein 2023

Bekendmaking voor Bestuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADInspraak concept Afvalstoffenverordening Stein 2023 en concept Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Stein 2023

Bestuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van gemeente Stein maken bekend dat de concept Afvalstoffenverordening Stein 2023 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Stein 2023 op 11 oktober 2022 zijn vastgesteld en voor inspraak zijn vrijgegeven.De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval. De regels voor de manier waarop deze inzameling plaatsvindt, zijn vastgelegd in de Afvalstoffenverordening Stein het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Stein. De bestaande afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit van gemeente Stein zijn verouderd. De gemeente heeft deze documenten daarom geactualiseerd.Inspraakreactie indienenDe ontwerp Afvalstoffenverordening en het ontwerp Uitvoeringsbesluit liggen 2 weken ter inzage vanaf 17 oktober 2022. U kunt de stukken ook inzien op het gemeentehuis gedurende de reguliere openingstijden.Gedurende de inzageperiode kunt u uw inspraakreactie op de conceptdocumenten indienen. U kunt deze inspraakreactie richten aan mevr. T. Vaendel onder vermelding van “inspraakreactie afvalstoffenverordening”. Indienen kan als volgt:•Per post: Postbus 15, 6170 AA Stein•Per e-mail: info@gemeentestein.nl Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt.VervolgprocedureDe gemeente verwerkt alle inspraakreacties in een Nota van Inspraak. Indien nodig en mogelijk passen we de concept documenten naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties aan. De Nota van Inspraak en de definitieve concept documenten worden vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.Meer informatieVoor vragen en/of nadere informatie neemt u contact op met mevr. T. Vaendel via 046-4359393.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.