GEMEENTEBLADOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein nummers 148, 155 en 410 te Elsloo (O2020-23271163479)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein nummers 148, 155 en 410 te Elsloo (O2020-232\0971163479)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Business Park SteinBusiness Park SteinBusiness Park SteinBusiness Park SteinBusiness Park SteinBusiness Park SteinBusiness Park SteinBusiness Park Stein ElslooElslooElslooElslooElslooElslooElslooElsloo Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente ElslooElslooElslooElslooElslooElslooElslooElsloo

Ontvangen aanvraag:Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-23271163479, ingekomen op 23 december 2020 voor een revisievergunning milieu van J.W. Limpens & Zn. B.V. gelegen aan Business Park Stein nummers 148, 155 en 410 en het silopark nabij nr 230 te Elsloo inclusief het oprichten van een bedrijfshal op het silopark nabij Business Park Stein nr 230 te Elsloo.De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:•Bouwen•Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening•Inrit \ Uitweg•Milieu•Werk of werkzaamheden uitvoerenProcedure:Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen. Burgemeester en wethouders zullen bij een uitgebreide procedure eventueel onderzoeken of er medewerking aan het plan kan worden verleend. Vervolgens zal een ontwerp besluit worden genomen en zal het ontwerp besluit en de aanvraag gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. De terinzagelegging zal vooraf worden gepubliceerd. Gedurende de periode van de terinzagelegging van het ontwerp besluit kan eenieder een zienswijze indienen. De ingediende zienswijzen worden meegewogen bij de definitieve besluitvorming.Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.