GEMEENTEBLADOntwerp besluit intrekking intrekking omgevingsvergunning Business Park Stein 139 Elsloo (O2020-13871152844)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADOntwerp besluit intrekking intrekking omgevingsvergunning Business Park Stein 139 Elsloo (O2020-138\0971152844)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Business Park Stein Elsloo Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Elsloo

Bekendmaking intrekking ontwerp besluit:De Burgemeester van de gemeente Stein maakt bij dezen bekend dat zij voornemenszijn de omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een inrichting van Keulen Schinnen Onroerend Goed b.v. opde locatie Business Park Stein 139 te Elsloo ambshalve in te trekken. Op 21 augustus 2020 heeft het college een ontwerpbesluit tot intrekking van de vergunning genomen. Het besluit heeft zaaknummer RUD 2020-204545 en dossiernummer O2020-13871152844.Rechtsbescherming:Het voorgenoemde ontwerp besluit wordt behandeld volgens de uitbreide procedure. Voor een zorgvuldige afweging van belangen kan eenieder gedurende 6 weken vanaf 8 oktober 2020 (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerp besluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen onder vermelding van “Zienswijze zaaknummer RUD 2020-204545, dossiernr O2020-138” worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein (Postbus 15, 6170 AA Stein). Deze zienswijze moet uw naam, adres en burgerregistratienummer bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.Voor het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de RUD Zuid-Limburg, telefoon: =3143389897812.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.