GEMEENTEBLADOntwerpbesluit Aanleg bypass PALL-leiding Stein, STE00 A 3538

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 20-01-2024

  1. Bekendmakingen Stein
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbesluit Aanleg bypass PALL-leiding Stein, STE00 A 3538

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken bekend een ontwerpbesluit te hebben genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de aanleg van een pijpleiding (PALL-leiding) vanuit België onder de Maas door, langs de kern Maasband. Ten noorden van de IAZI wordt de leiding aangesloten op de huidige PALL leiding.De aanvraag betreft de volgende activiteit:•handelen in strijd met de ruimtelijke regels•het uitvoeren van een werk of werkzaamhedenOntvangstdatum aanvraag: 22 augustus 2023Zaaknummer: Z2023-00000275Datum en verzending ontwerp-besluit: 17 januari 2024Strekking besluit: burgemeester en wethouders zijn voornemens de vergunning te verlenen.Inspraak: Voor een zorgvuldige afweging van belangen voor bovengenoemde zal het ontwerp besluit en de aanvraag met bijbehorende stukken op grond van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken ter inzage liggen. De aanvraag en het ontwerp besluit zullen van 19 januari 2024 tot en met 1 maart 2024 in het gemeentehuis, Stadhouderslaan 200 te Stein bij de afdeling Dienstverlening ter inzage worden gelegd.Het ontwerp besluit wordt door ons gepubliceerd op een leaflet welke verkrijgbaar is bij de gemeentelijke servicepunten en op internet op de website van overheid.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0971.OVPallLeidingSteinOBNL.IMRO.0971). Via de postcode zoekfunctie kunt u de publicatie vinden op https://www.overheid.nl/ onder Berichten over uw buurt of via https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken.Binnen deze periode van terinzagelegging heeft eenieder de mogelijkheid mondeling of, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen in te brengen tegen het ontwerp besluit.Na het verstrijken van voornoemde terinzagelegging termijn neemt het college van Burgemeester en Wethouders een definitief besluit inzake met inachtneming van eventueel ingediende zienswijzen. Daarbij is het mogelijk dat de binnengekomen zienswijzen aanleiding zijn om bijvoorbeeld bepaalde zaken verder aan te scherpen.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.