GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage zal worden gelegd.Periode van ter inzage leggingHet ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 26 november 2020 tot en met woensdag 6 januari 2021 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, Stadhouderslaan 200 te Stein. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatie­nummer van het plan: NL.IMRO.0971.BPHavenstraatStein-0001ZienswijzenGedurende de periode van ter inzage legging is het voor een ieder mogelijk om zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan in te brengen bij de gemeenteraad. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Stein, postbus 15, 6170 AA, Stein. Mondelinge reacties kunnen tijdens kantooruren worden ingebracht (zie tel. nr. hieronder). Degenen die hun zienswijze tijdig kenbaar hebben gemaakt worden in de gelegenheid gesteld een nadere mondelinge toelichting te geven in de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad. ContactVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen, tel. nr. 046-4359233.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.