GEMEENTEBLADRectificatie: Informatieavond bestemmingsplan, Cultuurhuis Edith Stein, Plats, Echt

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADRectificatie: Informatieavond bestemmingsplan, Cultuurhuis Edith Stein, Plats, Echt

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Plats Echt Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Echt

Informatieavond bestemmingsplan Centrum EchtOp 20 november a.s. wordt een informatieavond gehouden in het Cultuurhuis Edith Stein aan de Plats in Echt. De avond start om 19.30 uur. Er wordt een toelichting gegeven op de plannen voor het centrumgebied en de juridisch vertaling hiervan in het nieuwe bestemmingsplan. Nieuw bestemmingsplanOp 6 juli 2019 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het centrum van Echt voor de duur van één jaar. Het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, betreft globaal het kernwinkelgebied met de aanloopstraten en het terrein De Valk: Zuiderpoort (inclusief Jumbo), Peijerstraat (tot aan Graaf), Graaf, Diepstraat (inclusief een deel van de bebouwing aan de noordzijde), terrein voormalig De Valk, St. Janskamp, Aasterbergerweg tot aan de rotonde bij de Zuiderpoort.Vóór het verstrijken van de duur van het voorbereidingsbesluit zal de wettelijke procedure worden gestart met de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingplan Centrum Echt voor het gebied. Momenteel is het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied in voorbereiding: het stedenbouwkundig plan is gereed en de benodigde onderzoeken zijn in uitvoering genomen.Inhoud Het vigerende bestemmingsplan Centrum Echt is gericht op het realiseren van een krachtig en goed functionerend centrum, zoals aangegeven in de structuurvisie “Ontwikkelen met Kwaliteit”. De uitwerking hiervan is inmiddels vertaald in de programmatische aanpak “Programma Centrum Echt” (2020-2025) en heeft als doel het realiseren van één vitaal en toekomstbestendig gebied dat is gestoeld op 5 pijlers.Een van deze pijlers is de ruimtelijke vertaling in een nieuw bestemmingplan Centrum Echt. Met het vaststellen van dit bestemmingsplan worden de randvoorwaarden voor de benodigde kwaliteitsimpuls gerealiseerd. De invulling van het terrein De Valk, waar een vernieuwend concept in de vorm van een foodmarkt met aanvullende functies is voorzien en de transformatie van aanloopstraten in het gebied, zijn hier onderdeel van. Daarnaast is het realiseren van voldoende parkeergelegenheid en een goede verkeerscirculatie een belangrijk item.InspraakprocedureIn de maand december wordt een inspraakprocedure gestart, waarbij het voorontwerp-bestemmingsplan voor 4 weken ter inzage ligt in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55. Gedurende die termijn kunnen schriftelijk inspraakreacties kenbaar worden gemaakt bij het College van burgemeester en wethouders. Er zal hiervoor een afzonderlijke bekendmaking in ’t Waekblaad worden geplaatst.Parallel aan deze inspraakprocedure wordt het vooroverleg met de betrokken instanties gevoerd.U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond op 20 november a.s. in het Cultuurhuis Edith Stein.Echt-Susteren, 7 november 2019Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren,

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.