GEMEENTEBLADVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “ERFGOED STEIN"

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “ERFGOED STEIN”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 22 juli 2021 het bestemmingsplan “Erfgoed Stein” heeft vastgesteld. Periode van ter inzage leggingHet raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf woensdag 4 augustus tot en met dinsdag 14 september 2021 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Diens­tverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantoor­uren). Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op naam (Erfgoed Stein) of op identificatie­nummer van het plan:NL.IMRO.0971.BPerfgoed-0003BeroepGedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld door belanghebbenden en een ieder die een zienswijze op het ontwerp- bestemmingsplan heeft ingediend. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Het besluit tot vaststelling treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn, naast een beroepschrift, ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit waarop het verzoek betrekking heeft treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.ContactVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233)

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.