GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan “Herziening Erfgoed Stein”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 20-06-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan “Herziening Erfgoed Stein”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 23 mei 2024 het bestemmingsplan “Herziening Erfgoed Stein” heeft vastgesteld.InhoudDe herziening is vastgesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 december 2023 (zaaknummer 202105891/1/R1). Met die uitspraak zijn onderdelen van het bestemmingsplan “Erfgoed Stein” vernietigd. De Afdeling heeft de gemeenteraad van Stein opgedragen om binnen 26 weken na verzending van de uitspraak een nieuw besluit te nemen over artikel 7.1 van de planregels en dit vervolgens op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. De nu vastgestelde “Herziening Erfgoed Stein” voorziet daarin. Periode van ter inzage leggingHet raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf donderdag 20 juni 2024 tot en met woensdag 31 augustus 2024 tijdens kantooruren, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Stein, Stadhouderslaan 200, bij de Afdeling Publiekszaken. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op naam van het plan of op identificatie­nummer:NL.IMRO.0971.HerzBPerfgoed-0003BeroepTegen het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende de hierboven genoemde termijn door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Het besluit tot vaststelling treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit waarop het verzoek betrekking heeft, treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.ContactVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233)

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.