Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor beplanting aanleggen, wijzigen of verwijderen bij oppervlaktewater in de gemeente Stein

Bekendmaking voor natuurbeschermingsvergunning in Waterschap Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 27-06-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor beplanting aanleggen, wijzigen of verwijderen bij oppervlaktewater in de gemeente Stein

natuurbeschermingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap

Betreft: het opvullen van beverholen en aanbrengen van bevergaas langs de oever van de Ur. Locatie: Urmonder Parallelweg te Stein Ontvangstdatum: 11 juni 2024 Zaaknummer: 2024-Z6022 Dit is een kennisgeving. Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij het waterschap. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar of beroep tegen indienen, omdat het besluit nog moet worden genomen. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen of bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.