PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, omgevingsvergunning 2e fase CSP/Wessem Port Services Stein B.V. (Wessem Port Services Stein), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, omgevingsvergunning 2e fase CSP/Wessem Port Services Stein B.V. (Wessem Port Services Stein), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)Uitgebreide voorbereidingsprocedureGedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:Omgevingsvergunning 2e faseVoor: bouw ATS opslagtank en verladingLocatie: CSP/Wessem Port Services Stein B.V. (Wessem Port Services Stein), Urmonderbaan 22, 6167 RD GeleenDatum besluit: 29 september 2022Zaaknummer: 2022-022681Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.InzageHet besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 oktober 2022 t/m 16 november 2022:- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 78 12;- in het gemeentehuis van Stein, op de gebruikelijke plaats en tijden.Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).RechtsbeschermingAls dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u bent het niet eens met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Ook niet-belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.Beroep instellen kan van 6 oktober 2022 t/m 16 november 2022 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering).Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.InwerkingtredingDit besluit treedt op grond van artikel 6.3, eerste lid van de Wabo, in werking op dezelfde dag als het besluit omtrent de gefaseerde omgevingsvergunning fase 1. Deze dag is de laatste van de dagen waarop de besluiten, met toepassing van de artikelen 6.1 en 6.2a tot en met 6.2c van de Wabo, elk afzonderlijk in werking zouden treden. Indien binnen de beroepstermijn tegen dit besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.InformatieRUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.