PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Logistics C&I (Haven Stein), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Logistics C&I (Haven Stein), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Urmonderbaan Geleen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedureGedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:Ontwerp omgevingsvergunning Voor: intrekken en wijzigen vergunnings- en maatwerkvoorschriften met betrekking tot emissies naar de lucht Locatie: CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Logistics C&I (Haven Stein), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen Datum besluit: 11 juni 2020 Zaaknummer: 2020-201083InzageHet ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 juni 2020 t/m 28 juli 2020: - in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12; - in het gemeentehuis van Stein, op de gebruikelijke plaats en tijden;- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).RechtsbeschermingIedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.InformatieRUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.