Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning CSP/Circle Infra Partners B.V., Afvalwatersysteem (IAZI), Dalerveltweg 5, 6171 RN Stein

Bekendmaking voor milieuvergunning in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 06-03-2024

  1. Bekendmakingen Stein
  2. Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning CSP/Circle Infra Partners B.V., Afvalwatersysteem (IAZI), Dalerveltweg 5, 6171 RN Stein

milieuvergunning Dalerveltweg Stein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Stein

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen: Ontwerp omgevingsvergunning  Voor: verzoek tot intrekking van activiteit en voorschriften vergunning 2019-205324 Locatie: CSP/Circle Infra Partners B.V., Afvalwatersysteem (IAZI), Dalerveltweg 5, 6171 RN Stein Datum besluit: 29 februari 2024 Zaaknummer: Z2024-00000051 Inzage Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 6 maart 2024 t/m 16 april 2024 op www.officielebekendmakingen.nl. Rechtsbescherming Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen. Informatie RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.