Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning L.W.J. Meuleberg Recycling B.V., Binnenhavenweg 2, 6171 DX Stein

Bekendmaking voor bouwvergunningmilieuvergunning in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 29-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning L.W.J. Meuleberg Recycling B.V., Binnenhavenweg 2, 6171 DX Stein

bouwvergunningmilieuvergunning Binnenhavenweg Stein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Stein

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen: Ontwerp omgevingsvergunning  Voor: wijziging transporten, opslag,vloeistofdichte verharding en afwatering/riolering Locatie: L.W.J. Meuleberg Recycling B.V., Binnenhavenweg 2, 6171 DX Stein Datum besluit: 23 mei 2024 Zaaknummer: 2023-015431 Inzage Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 29 mei 2024 t/m 9 juli 2024 op www.officielebekendmakingen.nl. Rechtsbescherming Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen. Informatie RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.