Provincie Limburg, rectificatie ter inzage legging ontwerp omgevingsvergunning Haven Stein B.V, Havenstraat 6, 6171 EE Stein

Bekendmaking voor milieuvergunning in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 13-02-2024

  1. Bekendmakingen Stein
  2. Provincie Limburg, rectificatie ter inzage legging ontwerp omgevingsvergunning Haven Stein B.V, Havenstraat 6, 6171 EE Stein

milieuvergunning Havenstraat Stein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Stein

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen: Rectificatie ter inzage legging ontwerp omgevingsvergunning  Voor: revisievergunning Locatie: Haven Stein B.V, Havenstraat 6, 6171 EE Stein Datum besluit: 16 november 2023 Zaaknummer: Z2023-00003160 Inzage Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben digitaal ter inzage gelegen van 22 november 2023 t/m 2 januari 2024 op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen). Echter is er gebleken dat niet alle stukken betreffende de aanvraag ter inzage gelegen hebben. Het ontwerpbesluit en alle bijbehorende documenten worden opnieuw digitaal ter inzage gelegd van 13 februari 2024 t/m 25 maart 2024 op www.officielebekendmakinqen.nl (klik op officiële bekendmakingen). Reechtsbescherming Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.InformatieRUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.