STAATSCOURANTBesluit aanvraag omgevingsvergunning Hoppenkampstraat 5 te Stein (O2020-08571144948)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. STAATSCOURANTBesluit aanvraag omgevingsvergunning Hoppenkampstraat 5 te Stein (O2020-085\0971144948)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid DijksteegKeerenderkerkweg ElslooStein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente ElslooStein

Bekendmaking besluitBurgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat zij hebben besloten dat de omgevingsvergunning geregistreerd onder nummer O2020-08571144948 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Hoppenkampstraat 5 te Stein bij besluit van 13 januari 2021 wordt toegekend.De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):•Bouwen•Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening•Inrit \ UitwegRechtsbeschermingHet voorgenoemde besluit is genomen volgens de uitgebreide procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 14 januari 2021 gedurende 6 weken beroep worden aangetekend bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).Het ingediende beroepschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).TerinzageleggingGedurende de bovengenoemde beroepstermijn zal het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen. Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.PublicatieHet besluit wordt tevens door ons gepubliceerd via http://www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0971. IMRO nummer Verder handmatig aanvullen) en in de Staatscourant.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.