STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Heerstraat-noord/Industrieweg’, SteinZienswijzenMondelinge toelichtingInformatie

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Heerstraat-noord/Industrieweg’, SteinZienswijzenMondelinge toelichtingInformatie

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan “Heerstraat-noord/Industrieweg” met ingang van donderdag 27 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebiedsdeel Heerstraat Noord/Industrieweg/Houterend. Het betreft de locatie waar de supermarkten Jan Linders en Lidl zijn gevestigd. Met het bestemmingsplan wordt nieuwbouw van beide supermarkten planologisch mogelijk gemaakt. Tevens wordt voorzien in een actuele planologische regeling voor het pand Industrieweg 15. Het ontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt vanaf donderdag 27 juni 2013 tot en met woensdag 7 augustus 2013 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis (Afdeling Publiekszaken), Stadhouderslaan 200 te Stein. Tevens is het ontwerp bestemmingsplan met bijlagen digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0971.BPHeerstraatnoord-0002) en op de gemeentelijke website www.gemeentestein.nl (actueel/ bekendmakingen/bestemmingsplan). Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp (schriftelijk) kenbaar maken bij de gemeenteraad van Stein. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan: Gemeenteraad van Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein. Mondelinge reacties kunnen tijdens kantooruren worden ingebracht. Degenen die hun zienswijze tijdig kenbaar hebben gemaakt worden door de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld tot het geven van een nadere mondelinge toelichting in de reguliere vergadering van de commissie VRO. Als u hiervan gebruik wenst te maken, dient u dit te melden in de zienswijze. Voor informatie over de bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met de afdeling MRB, dhr. B. Robberts, tel: 046-4359346.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.