STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan “Veegplan kernen gemeente Stein”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan “Veegplan kernen gemeente Stein”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Veegplan kernen gemeente Stein” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage zal worden gelegd.Met dit plan worden onderdelen van de geldende bestemmingsplannen voor de diverse kernen herzien. Het plan heeft o.a. betrekking op de inpassing van:- omgevingsvergunningen die sinds de vaststelling van de kernplannen (in afwijking daarvan) zijn verleend;- te realiseren woningen op locaties of binnen gebouwen waar dat niet is voorzien (met compensatie door het schrappen van een bouwmogelijkheid elders);- (gemeentelijke) grondverkopen;- tussentijdse ontwikkelingen (waardoor het bestemmingsplan weer in overeenstemming  wordt gebracht met de feitelijke toestand) en het herstellen van een aantal omissies. Periode van ter inzage leggingHet ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 12 maart 2020 tot en met woensdag 22 april 2020, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, Stadhouderslaan 200 te Stein. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatie­nummer van het plan: NL.IMRO.0971.Veegplan-0001.ZienswijzenGedurende de periode van ter inzage legging is het voor een ieder mogelijk om zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan in te brengen bij de gemeenteraad. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Stein, postbus 15, 6170 AA, Stein. Mondelinge reacties kunnen tijdens kantooruren worden ingebracht (zie tel. nr. hieronder). Degenen die hun zienswijze tijdig kenbaar hebben gemaakt worden in de gelegenheid gesteld een nadere mondelinge toelichting te geven in de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad. ContactVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen, tel. nr. 046-4359233.Stein, maart 2020M. F.H. Leurs-MordangBurgemeester J.H.J. Sanders Secretaris

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.