STAATSCOURANTVan rechtswege vervallen aanwijzing voorkeursrecht gemeente plangebied Bramert-Noord gemeente Stein.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. STAATSCOURANTVan rechtswege vervallen aanwijzing voorkeursrecht gemeente plangebied Bramert-Noord gemeente Stein.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken op grond van artikel 9, lid 5 Wet voorkeursrecht gemeenten bekend dat de aanwijzing in het kader van deze wet voor gronden gelegen in het plangebied Bramert-Noord te Stein per 20 augustus 2020 is vervallen. Het vervallen van deze aanwijzing is verwerkt in het WKPB-registratiesysteem.Vanaf 15 februari 2007 zijn door de gemeenteraad van de gemeente Stein besluiten genomen over het voorkeursrecht voor gronden gelegen in het plangebied Bramert-Noord te Stein. Daarbij zijn gronden, nodig voor de realisatie van het bestemmingsplan, aangewezen als percelen waarop de Wet voorkeurrecht gemeenten van toepassing is. Dit houdt in dat de gemeente het recht van eerste koop heeft.Deze aanwijzing voor het plangebied Bramert-Noord is van rechtswege vervallen omdat het op 20 augustus 2020 10 jaar geleden is dat het bestemmingsplan Bramert-Noord in werking is getreden.De mededeling en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 september 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantoor­uren).

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.