GEMEENTEBLADBesluit aanvraag omgevingsvergunning Mauritshof 5 6171 AE Stein (O2018-005\SXO22595824)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. GEMEENTEBLADBesluit aanvraag omgevingsvergunning Mauritshof 5 6171 AE Stein (O2018-005\SXO22595824)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Bekendmaking besluit:Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat zij hebben besloten dat de omgevingsvergunning geregistreerd onder nummer O2018-005\SXO22595824 voor het oprichten van een woonhuis gelegen aan Mauritshof ong 6171 AE Stein bij besluit van 16 mei 2018 wordt toegekend.De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):•Bouwen•Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening•Inrit \ UitwegRechtsbescherming:Het voorgenoemde besluit is genomen volgens de uitgebreide procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 16 mei 2018 gedurende 6 weken beroep worden aangetekend bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).Het ingediende beroepschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).Terinzagelegging:Gedurende de bovengenoemde beroepstermijn zal het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen.Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.Publicatie:Het besluit wordt tevens door ons gepubliceerd via http://www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0971. IMRO nummer Verder handmatig aanvullen) en in de Staatscourant.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.