PROVINCIAAL BLADKennisgeving Ontwerp omgevingsvergunning CSP/Wessem Port Services Stein B.V., deelinrichting Wessem Port Services Stein, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving Ontwerp omgevingsvergunning CSP/Wessem Port Services Stein B.V., deelinrichting Wessem Port Services Stein, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Buitenhavenweg Stein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Stein

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zijhet volgende besluit hebben genomen:Ontwerp omgevingsvergunning Voor: verzoek tot wijziging voorschriften en/of gedeeltelijke intrekking van de vigerende vergunning Locatie: CSP/Wessem Port Services Stein B.V., deelinrichting Wessem Port Services Stein, Buitenhavenweg 7, 6171 DW Stein Datum besluit: 26 maart 2019 Zaaknummer: 2018-204021 De beslistermijn is bij besluit van 25 oktober 2018 met 6 weken verlengd.InzageHet ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 april 2019 t/m 15 mei 2019: - in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12; - in het gemeentehuis van Stein, op de gebruikelijke plaats en tijden. Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen.RechtsbeschermingIedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.InformatieRUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.