PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Sanderboutlaan, Stein, BUS 2021-048

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Sanderboutlaan, Stein, BUS 2021-048

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Sanderboutlaan Elsloo Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Elsloo

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van - over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie immobiel.Locatie: Sanderboutlaan, Stein, kadastraal bekend gemeente Elsoo, sectie A, nummer 4135 Datum ontvangst melding: 10 februari 2021 Projectcode: LI097100118 BUS-nummer: 2021-048Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 99 99

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.