PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Weg van Elsloo naar Groot Meers, Stein, BUS 2021-139

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Weg van Elsloo naar Groot Meers, Stein, BUS 2021-139

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Zwarte Laakstraat Stein Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Stein

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Gemeente Stein over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie immobiel.  Locatie: Weg van Elsloo naar Groot Meers, Stein, kadastraal bekend gemeente Stein, sectie D, nummer 3898 Datum ontvangst melding: 28 mei 2021 Projectcode: LI097100715 BUS-nummer: 2021-139  Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.  Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 99 99

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.