STAATSCOURANTVerkeersbesluit opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Grasgraefken 45 te Stein

Bekendmaking voor Verkeer | Weg in Stein

Geplaatst op Lokaalnieuwsstein.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stein
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Grasgraefken 45 te Stein

Verkeer | Weg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

1. de parkeerplaats in de nabijheid van Grasgraefken 45 niet langer aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats door het verwijderen van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 én het verwijderen van de witte markering rondom deze parkeerplaats; 2. dit besluit in werking te laten treden zes weken na bekendmaking daarvan; 3. een afschrift van dit besluit te zenden aan de politie. Overeenkomstig het besluit d.d. 26-08-2013, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEIN Namens dezen, Manager van de afdeling BORA, Ing. F. Plum Rechtsmiddelen Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden -ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Stein. Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten: - naam en adres van indiener; - de dagtekening; - de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; - de gronden van het bezwaar. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Unknown

 Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Lokaalnieuwsstein.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stein. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stein

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.